Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Cytovet + Imunovet + Korovet (těžké infekční stavy)

Občas se setkává chovatel s velmi těžkými stavy u svého svěřence. Dochází k masivnímu hnisavému zánětu, v těle je neoperovatelný nádor, zvíře bylo nakaženo nebezpečnou infekcí, trpělo horečkou, ale nyní již nemá sílu a horečka je jen mírná, ale o to vytrvalejší. Je postižený krevní obraz zvířete. Nejeví zájem o potravu, hračky anebo společnost. Uzavírá se do sebe a stav již vypadá téměř beznadějně. I na tyto případy je pamatováno.

CYTOVET odstraňuje z těla toxiny vznikající činností zánětu, šetří orgány i enzymy před zplodinami hnisavých afekcí. Působí protizánětlivě.

Se zánětem pomáhá také IMUNOVET, který jako přírodní antibiotikum bez nežádoucích účinků pomáhá čistit tělo od případných původců onemocnění. Aktivujev těle makrofágy a jiné složky buněčné imunity, které očistí postižená místa od mrtvých a poškozených buněk a vytvoří tím podmínky pro nárůst buněk zdravých. Napomáhá urychlovat hojení ran způsobených zánětem.

KOROVET pomáhá svoji činností přes brzlík zefektivnit zacílení buněčné imunity,obnovuje správné prokrvení postižených částí těla a v neposlední řadě dodává zvířeti psychickou podporu, radost a chuť do života.

Jsou to většinou ty nejtěžší stavy, do kterých se zvíře může dostat a jejich regenerace je vysoce náročná. Snad vám pomůže v podobné situaci přichystaný balíček Cytovet, Imunovet a Korovet za výhodnou cenu právě pro zvládání těžkého narušení zdravotního stavu vašeho zvířete.