Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Kalendář událostí


INSTITUT ENERGYVET

NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET


NEMOCI, PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (KINGVET, ETOVET, IMUNOVET, ANNOVET, FYTOVET, CYTOVET, AUDIVET A EPIVET)

Přednášející: MVDr. Milena Martincová

OBSAZENO
Možnost registrace již jen pro náhradníky.

Více informací


Termín konání: 20. 05. 2018
Místo konání: ABECEDA Poznání - Malé náměstí 129, Hradec Králové


Pentagram v životě zvířat

Veterinární beseda s MVDr. Petrou Domesovou o celostním přístupu k životu zvířat a jejich léčení.

čtvrtek 7. 6. 2018, 17.00 - 19.00 hod.

Hlavní témata :
Jak naplňovat přirozené potřeby zvířat a dopřát jim šťastný život?
Stačí pro jejich zdraví plná miska a teplý pelíšek?
Ovlivňují vztahy mezi zvířaty jejich zdraví?
Zrcadlí zvířata majitelům jejich problémy?
Mají zvířata svou spiritualitu?


Nutná rezervace účasti předem: tel. 571 161 545, 732 114 491nebo e-mailem: info@energy-valmez.cz

Vstupné: dobrovolné

Termín konání: 07. 06. 2018
Místo konání: Centrum zdraví ENERGY, Poláškova 78, Valašské Meziříčí