Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Kočky

 Délka života  25  let
 Dechová frekvence  10 - 30 za minutu 
 Puls  110 - 130 za minutu
 Teplota těla (konečník)  38,0 - 39,0  oC
 Hustota moči  1030  g.l-1
 pH moči  5,00 - 7,50  
 Hustota krve  1040 - 1057  g.l-1
 pH  7,28 - 7,40  
 Počet červených krvinek  5,0 - 10,0  T.l-1
 Počet bílých krvinek  8 - 13  G.l-1
 Počet krevních destiček  160 - 370  G.l-1
 Dospívá v období  6 - 7  měsíců
 Trvání říje  4 - 12  dnů
 Délka gravidity  60 ± 3  dnů
 Délka cyklu  165  dnů 
 Zubní vzorec 3131   3132