Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Seznam klubů (prodejen)

Blížejov Johánková Jitka Blížejov 124, 34545, Blížejov 721 384 473
Boskovice Kocmanová Eva Mgr. Krátká 918/16, 68001, Boskovice 720 529 424
Brno Hosová Hana Sukova 4, 60200, Brno 530 500 422
České Budějovice Bužgová Klára Na Mlýnské stoce 6, 37001, České Budějovice 776 454 874
Český Těšín Jindřiška Kristenová Mezi Lány 271, Český Těšín 777 293 601
Hradec Králové Čejchanová Danuše Letců 1001, 50002, Hradec Králové 736 765 477
Cheb Marie Svobodová Kostelní schody 1, 35002, Cheb 603 486 331
Karlovy Vary Hrnko Jiří Varšavská 13, 36001, Karlovy Vary 608 947 794
Liberec 1 Galina Veselá 5.května 175/7, 46001, Liberec 1 777 624 569
Luhačovice David Karský Solné 804, 76326, Luhačovice 577 011 922
Olomouc Mgr. Michaela Maňásková Dolní nám. 172/16, 77900, Olomouc 608 054 610
Ostrava Strachotová Vlasta Českobratrská 15, 70200, Ostrava 777 804 730
Pardubice Urbanová Šárka 17. listopadu 216, 53002, Pardubice 607 817 123
Plzeň Panýrková Lenka Dominikánská 25/14, 30100, Plzeň 777 225 406
Praha 1 Štrupová Soňa Řeznická 6, 11000, Praha 1 608 470 002
Praha 3 Mařáková Marcela Jeseniova 55, 13000, Praha 3 274 003 141
Praha 4 Matušková Anna Budějovická 601/128, 14000, Praha 4 244 472 762
Prostějov Kaplánková Hana Atrium (2. patro), Hlaváčkovo nám. 1, 79601, Prostějov 603 167 328
Příbram 1 Švandelíková Ivana Náměstí T.G. Masaryka čp. 100 - 101, 26101, Příbram 1 731 173 340
Šumperk Haltmarová Jana MUDr. Hlavní 13, 78701, Šumperk 731 737 545
Tábor Sekyrová Radka Purkyňova 1085, 39002, Tábor 607 143 908
Třebíč PaedDr. Alena Molíková V. Nezvala 22, 67401, Třebíč 731 166 137
Turnov Kořínková Pavla Bc. Čsl. dobrovolců 1713, 51101, Turnov 733 760 522
Uherské Hradiště Mikošková Miluše Zelný trh 1249, 68601, Uherské Hradiště 605 778 740
Ústí nad Labem Tomášová Lucie Pařížská 14, 40001, Ústí nad Labem 602 345 999
Valašské Meziříčí DiS. Eva Macíčková Poláškova 78/9, 75701, Valašské Meziříčí 571 161 545